Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde. Reglerne afhænger af den unges alder, og om man har afsluttet 9. klasse. Få overblikket her.

Hvor mange timer må unge arbejde?

Reglerne om arbejdstid skelner mellem unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - dvs. at de ikke har afsluttet 9, klasse - og unge som har afsluttet 9. klasse. Unge under 13 år må som hovedregel ikke arbejde for en arbejdsgiver (men gerne for mor og far derhjemme). Unge over 18 år må arbejde efter samme regler og vilkår som andre voksne.

* Arbejdstiden må ikke overstige arbejdstiden for voksne i samme fag. Det betyder, at hvis en voksen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen, må den unges arbejdstid ikke overstige 37 timer om ugen. Arbejdstiden må, uanset de voksnes arbejdstid, aldrig overstige 40 timer om ugen.

Arbejdstidens placering: Hvornår på døgnet må unge arbejde?

Som hovedregel skal arbejdstiden for unge under 18 år altid ligge mellem klokken 06.00 og 20.00.

Der er dog en række undtagelser som gælder for unge, som har afsluttet 9. klasse:

  • I kontorer, butikker, servicestationer o.lign. må unge arbejde indtil kl. 22.00.
  • I hoteller, restauranter, grillbarer, teatre, biografer, koncertsteder o.lign. må unge arbejde indtil kl. 24.00
  • I bagerier og ved staldarbejde i landbruget kan unge starte arbejdet kl. 04.00
  • Ved udbringning af dagblade kan arbejdet starte kl. 05.00.

OBS: Unge under 18 år må ikke arbejde alene i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcafér, servicestationer o.lign. mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage - der skal altid være en anden person til stede, som er over 18 år.

Præciseringer og undtagelser

Reglerne om unges arbejdstid er beskrevet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde. Ud over de generelle regler oven for, er der en række præciseringer og undtagelser, som man kan læse i bekendtgørelsen og dens otte bilag. Det fremgår fx at:

  • Unge, som arbejder i landbruget, må i perioder gerne arbejde mere end 40 timer om ugen.
  • Børn under 13 år kan geltage i kulturelle aktiviteter med løn - fx teaterforestillinger, koncerter, tv eller filmoptagelser. Det kræver dog en skriftlig tilladelse fra politiet.
  • Unge under 18 må godt arbejde alene i butikker i storcentre mellem 18.00-20.00 på hverdage og mellem 14.00 og 20.00 på lørdage, søndage og helligdage.
  • Læs mere i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde.

Senest revideret den 17. februar 2021